Bir önceki yazımızda TCP/IP modelinden ve katmanlarındaki görevlerden bahsederek bu kavramı biraz tanımıştık. 

Hatırlayacak olursak TCP/IP bir internet protokolüydü. OSI'den daha eski olan bu modelde 4 katman bulunmaktaydı. Uygulama-Taşıma-İnternet-Ağ Erişim Katmanı şeklinde düzenlenen yapıda bilgilerimizi internet ortamına çıkarmakta izlediğimiz protokoller gruplandırılmış ve standartlaştırılmıştı. 

TCP/IP, OSI modeline göre daha eski olmakla birlikte katmanlar, protokollerin etrafında oluşturulduğu için değişim konusunda daha az esnekliğe sahiplerdi. 

Bu katmanların her birinde görev alan protokollerden de ilerleyen yazılarımızda bahsetmeye devam edeceğiz. Ancak bugün protokoller farklı bir konu üzerinde durmak için buradayız. Şimdi TCP/IP kavramının içerisindeki en öenmli konulardan biri olan adres biçimlerine göz atacağız.

Bilgisayar dünyasındaki en önemli konulardan biri her zaman adresleme olmuştur. Çünkü sonsuz uzunlukta olan bir sanal aleme ulaşabilmek adına verdiğimiz adresleme yöntemleri sayesinde kontrol altında tutmaya çalışmak her zaman mantıklı bir yaklaşım gerektirmiştir. Adresleme olayı her zaman beklediğimizden daha çok eforun sarf edilmesine sebep olur ve makinelerimizin belleklerindeki pek çok alanda aynı şekilde bu adresleme için çalışmaya devam eder. 

İnternet dünyasına çıkarkende bilgisayarlarımızın belirli adresleri yüklenmeleri gerekir. Bu adresler geçici veya kalıcı olabilir. Değiştirilebilir ya da değiştirilmesi bazen sorunlara sebep olabilir. 

İşte bu TCP/IP adres biçimleri ikiye ayrılmaktadır; 

-MAC Adresleri

-IP Adresleri 

 

MAC ADRESİ (MEDIA ACCESS CONTROL) 

Bu adres tipi İnternet katmanındaki adrese karşılık gelen bir kavramdır. Ağ kartımızın fiziksel adresi olarakta kendisini tanımlayabiliriz. 

Ağ donanımının tanımlanmasını sağlar. MAC adresi, bilgisayarın ağ kartına üretici firma tarafından kodlanan bir bilgidir. Her donanım için özel bir adres vardır. Aynı MAC adresine sahip birden fazla ağ cihazı yoktur.

 

MAC adresleri 6 byte uzunluğundadır. Buradaki 3 byte IEEE tarafından üretici firmaya özel olarak ayrılmış, firmayı belirten bir parçadır. Bu kısma OUI yani Organization Unique Identifier denir. 

Devamında gelen 3 byte ise üretici firma tarafından her cihaza sırayla verilmektedir. Asla çakışma durumu olmaz. Ancak değiştirildiği durumlarda MAC adresleri aynı yapılabilir ki bu da tavsiye edilen bir şey değildir çünkü değişikliği her ağ kartının sürücü detsekleyemiyor olabilir. 

 

IP ADRESİ (INTERNET PROTOCOL ADRESS) 

TCP/IP protokolüne bağlı olan diğer cihazlarla alışveriş yapmamızı sağlayan bu adres biçimide kendi içerisinde iki kısma ayrılmıştır. 

IPv4: 4*8 bit =32 bitlik bir adresten oluşmaktadır. MAC adresi gibi Ağ katmanına ait olan bir adrestir. 

Bizim internette gördüğümüz ve aşina olduğumuz hali 192.168.1.131 şeklinde iken alt ağ adresi hesaplama durumunda binary gösterimi de sıklıkla kullanılır. 

32 bitten oluşan bu adres biçiminde en çok 255 değerine kadar gidebileceğimizi bildiğimiz için IPv4'ün son adresi 255.255.255.255 olmaktadır. Sürekli genişlemeye devam eden internet dünyasına artık bu sayılar yeterli gelmediği için yeni bir adresleme tarzı olan IPv6'ya geçişler başlamıştır. 

IPv6: Adres tipi IPv4'ten bir hayli farklı olsa da aynı katmanda aynı görevi yerine getirmektedirler. 

 

 

2 byte*8 = 16 bytelık bir adrestir. Gösterimi yukarıdaki resimdende görüldüğü gibi çok uzun olduğu için hekzadesimal gösterimi daha çok tercih edilmektedir. 

IPv4 adreslerinde aklımızda tutup gerektiğinde sayısal olarak kullanmak çok daha kolay olsa da IPv6'ya geldiğimizde durum biraz daha zorlaşmıştır. Bu nedenle IPv6 adresleri yaygınlaştığı zaman DNS hizmetlerine daha çok ihtiyacımız olacağını söyleyebiliriz. 

 

ÖNEMLİ NOKTALAR!

  • IPv4 adreslerinde hiçbir basamak 255'ten büyük olamaz. Bu yüzden hiçbir zaman 192.1.325.12 gibi bir adresle karşılaşamaz ve kullanamazsınız. 

 

  • IPv6 adreslerinde 0000 grupları çoğunlukta olduğu için birbirini takip eden sıfırlar dizi yerine :: şeklinde gösterime izin verilmiştir. Bu nedenle a:b::c şeklinde bir adres IPv6 adresi olarak vardır ve geçerlidir. 

 

Bilgisayarımıza ait olan ilgili adresleri öğrenmek için CMD komut istemine girerek ipconfig/all ya da ipconfig -all şeklinde bir istekte bulunabiliriz. 

 

IP VE MAC ADRESİ ARASINDA; 

MAC adresi tüm cihazlarda bulunan bir işaretleme ve ağ donanım adresidir. Bu yüzden sadece bilgisayarlarda var olduğunu söylemek yanlış olur. Telefonunuzunda bir MAC adresi vardır. 

Aynı şekilde telefonlarımız ve internete çıktığımız diğer cihazlarda da yine bir IP adresi bulunmaktadır. 

MAC adresi fiziksel olduğu için daha genel ve kalıcı bir adrestir. Ancak IP adresi bize internete çıktığımız zaman verilen bir adrestir. MAC adresi daha somutken IP Adresi daha esnek, değiştirilebilir bir adres tipidir. 

Her iki adreste değiştirilebilir ancak MAC adresinin değiştirilmesi yalnızca ağ kartının sürücüsü desteklediğinde mümkündür. IP adresi ise artık kolaylıkla değiştirilebilmektedir. 

Her iki adres tipide aynı anda bir cihazda olamaz. Eşsiz adreslerdir ve o andaki duruma göre cihazlara özgüdürler. Güvenlik açısından değiştirilmesi önerilmez. 

Bir sonraki yazılarımızda bilgisayar ağlarını daha iyi tanımaya devam edeceğiz! Bizi takip etmeye devam etmelisin!