Bug, bir bilgisayar programının ya da bir sistemin alışılmış işleyişini bozan hataya verilen addır.