Açılımı “Hiper Metin İşaretleme Dili” olan HTML, web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. Programlama dili olduğu söylenemez çünkü HTML kodlarıyla kendi başına çalışan bir program yazılamaz.