Model, View ve Controller kelimelerinin baş harflerinden oluşan MVC yazılım mühendisliğinde kullanılan bir design patterndir. Tygve Reeskaug tarafından 1979 yılında oluşturulmuş olup son dönemlerde Microsoft’un MVC desenini ASP.NET teknolojisi ile birleştirmesi sonucu popülaritesi daha da artmıştır.