Protokol, bilgisayarlar arasındaki iletişimin etkin ve doğru bir şekilde olması için kabul edilen kurallar bütünüdür. Bilgisayarımızın iletişimindeki temel noktalardan biridir. Protokoller zamanla standartlaştırılarak iletişim daha kolay hale getirilmiştir.