Konuşma dilinde diğer insanlar tarafından anlaşılabilmek için dil bilgisi kurallarına uyulur. Programlama dillerinde de yazılan kodların bilgisayar tarafından anlaşılabilmesi için syntax yani sözdizimi kuralları kullanılır.