#include<stdio.h>
int main(){
int girilen,i,kontrol_degiskeni=0;
printf("Bir sayı giriniz:");
scanf("%d",&girilen);

for(i=2;i<girilen;i++){
if(girilen%i==0){
printf("Girilen sayı asal değildir.");
kontrol_degiskeni=1;
break;
}
}
if(kontrol_degiskeni==0)
printf("Girilen sayı asaldır.");
return 0;
}