Geçme durumu hesaplayan C# programı;

static void Main(string[] args)
{
double yazili1, yazili2, yazili3, ortalama;
Console.Write("1. Yazılı : ");
yazili1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("2. Yazılı : ");
yazili2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("3. Yazılı : ");
yazili3 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

ortalama = (yazili1 + yazili2 + yazili3) / 3;
Console.WriteLine("Ortalamanız : " + ortalama);

if(ortalama>=50)
{
Console.WriteLine("Geçtiniz");
}
else
{
Console.WriteLine("Kaldınız");
}
Console.ReadKey();
}