N kadar sayının toplamını hesaplayan C programı hakkında kod;

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
int i,n,sonuc ;
// degişkenler tanımlanıyor.

// integer'e karşılık prinf ve scanf'te %d kullanırlır.

printf("Bir sayi giriniz :");
//Kullanıcıdan değerler alınıyor..

scanf("%d", &n);
// %d sayının tipini ifade ediyor. & sayısal olanlarda giriliyor.
// String bir ifade kullanmak istedeğimizde & işaretini kullanmıyoruz.
//

sonuc=0;

for (i=1; i<=n; i++ )

sonuc = sonuc + i;

printf("istediginiz toplam: %d ", sonuc );
// sonuç ekrana yazdırılıyor..
// %f virgüllü sayılar
// %s string ifadelerinde kullanıyoruz.

getch();
// kapanmasını engelliyor..
}