• CodeIgniter 2
  • CodeIgniter 3
  • CodeIgniter 4

olmak üzere 3 tane sürüm vardır. Biz yazılarımızda güncel sürüm üzerinden gideceğiz.

CodeIgniter bir PHP projesi olduğundan dolayı Apache’nin olduğu bir sunucuda çalıştırmak gerekir. EasyPHP, Wamp Server veya Xampp gibi yazılımlar sitelerimizi local olarak test edebilmemiz için uygundur. Ben Xampp kullanmayı tercih ettim.

Manuel kurulum yapacağız. Öncelikle https://www.codeigniter.com/download adresine gidiyoruz. Aralarında en yeni ve güncel olan sürüme gelip download diyoruz.

Ardından bir zip dosyası iniyor. Bu zip dosyasını klasöre çıkartıyoruz. C:\xampp\htdocs yolunu izleyerek kullanmak istediğimiz projenin içine klasöre çıkarttığımız içeriği atıyoruz. Mevcut bir projeniz yok veya yeni projenizde kullanmak istiyorsanız htdocs içine yeni klasör oluşturarak bu işlemi yapabilirsiniz.

Xampp kontrol panelini açarak Apache ve MySQL’e start veriyoruz.

Daha sonra kullandığımız tarayıcıda adres çubuğuna localhost/projeismi yazıyoruz.

Gördüğünüz gibi CodeIgniter 4’ün giriş ekranına ulaşamadık. Bunun sebebi index.php dosyasının public klasörü içerisinde yer almasıdır. Yani eğer siz http://localhost/projeismi/public/ yazarsanız bu ekrana ulaşmanız mümkündür. Ancak her seferinde bu şekilde yazamayız çünkü sitemizin isminin böyle olması pek mantıklı değildir. Bu nedenle public klasörünün içerisindekileri bir üst dizine çıkartarak public klasörünü siliyoruz.

İlk hatamızı aldık. Bu hatanın nedeni az önce yaptığımız işlemdir. public klasörü içindekileri ana klasöre aldığımız için kodun bir bölümünde değişiklik yapmamız gerekmektedir.

index.php dosyasında sözü edilen satıra gidersek ../ yazan kısımları silmemiz gerektiğini görürüz.

Yine bir hatayla karşılaştık ama hatanın hangi sebepten kaynaklandığını göremiyoruz. Bir projenin 3 tane modu vardır: Production, development ve testing. Ana klasörde yer alan env dosyasına baktığımızda şu anda production modunda olduğunu görmekteyiz. O halde production modunun ayarlarını içeren dosyaya gitmeliyiz. C:\xampp\htdocs\projeismi\app\Config\Boot yolunu izleyerek production.php dosyasına ulaşırız.

10. satırda 0 olan yeri 1’e çevirip kaydediyoruz.

Artık hatayı görebiliyor, hatta alt başlığa gelerek direkt search edebiliyoruz. Bu da yeni sürümle gelen güncellemelerden biridir ve büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Hatayı araştırdığınızda sorunun php.ini dosyasıyla ilgili olduğunu göreceksiniz. Bu hatayı çözmek için XAMPP Control Panel üzerinde Apache Config kısmına gelerek php.ini dosyasını açıyoruz.

extension=intl önündeki noktalı virgülü silerek kaydediyoruz ve Apache’yi yeniden başlatıyoruz.

Tarayıcıyı yenilediğimizde giriş ekranı geldi. Kurulum esnasında birçok hatayla karşılaşılabilir. Bunlar benim yaşadıklarımdan örneklerdi. Hataları görüntülemeyi açtığımız için işimiz tabii ki kolaylaştı. İnternette arama yaparak benzer sorunları yaşayan insanların yazdıklarını bulabilirsiniz. Artık frameworkümüzü kullanmaya hazırız!