Routing adından da anlaşılacağı üzere bir yönlendirme mekanizmasıdır. Yönlendirme işlemi yapar, kullanıcının requestlerini bizim belirlediğimiz en doğru controller tarafından işlenmesi için arada bağlantı kurar.

ROUTER TANIMLANMASI

Tanımlamaları C:\xampp\htdocs\projeismi\app\Config\Routes.php üzerinde yaparız.

3 parametre alır.

  • Birinci parametre bizim yazacağımız urldir. Kullanıcının nasıl bağlanmasını istiyoruz?
  • İkinci parametre namespacedir. Namespace\ClassName::metot şeklinde tanımlanır.
  • Üçüncü parametre ise kullanmak istediğimiz diğer yapılardır. (Namespace, filter gibi)

get metoduyla kullanıcının bağlanmasına izin verilir. post, put, delete ve match de kullanılabilir. Eğer match kullanılırsa ilk parametre array olarak nelere izin verildiğinin belirtildiği yerdir. delete ve put çoğu zaman API sistemlerinde kullanılır.

$routes->get('urunler', 'App\Controllers\Katalog::urunAramasi');

Verilen kod satırı şunu anlatır:

  • Kullanıcı get metoduyla projeismi/urunler sayfasına bağlanacağı takdirde App içinde Controllers klasöründe yer alan Katalog classındaki urunAramasi metodu çalıştırılır.

Ayrıca Routes.php dosyasında default ayarlar bulunmaktadır. Bunları olduğu gibi bırakabilir veya dilersek değiştirebiliriz.

Benim aynı şekilde bıraktığım bu ayarlar doğrultusunda az önce anlattığımız tanımlamada ikinci parametre aşağıdaki gibi değişmelidir. Yoksa verilen default namespace üstüne tekrar App\Controllers eklenecektir ve dosya bulunamayarak 404 hatası verecektir.

$routes->get('urunler', 'Katalog::urunAramasi');